Aktieinvestering og gode råd til, hvordan du kommer i gang

Der er ingen hurtige fortjenester (Foto: business.dk)

Der er ingen hurtige fortjenester (Foto: business.dk)

Mange drømmer om at kunne skabe store værdier gennem investeringer i aktier og obligationer.

Hvorfor lade det blive ved drømmen? Det er muligt, at skabe gode resultater med investeringer, når blot man tænker sig godt om og overvejer nøje, hvad der skal til for at få sat en ordentlig portefølje sammen.

Med disse 4 punkter er du i gang:

 1. Overblik skal der til
  Skab dig et overordnet overblik, så du kan se, hvordan hele din samlede økonomi ser ud. Når man taler om at have det fulde overblik, så handler det også om at have tjek på opsparingsformer, pension og hvordan det forholder sig med skat. Når du har klarlagt disse forhold, er du meget klogere på, hvilke former for investering du kan foretage dig.
 2. Ingen hurtig vej
  Aktieinvesteringer er ikke en let vej til hurtige fortjenester og gevinster. Der er ikke en ”free lunch” på finansmarkederne og ingen lette måder at komme til nogle quick bucks – Investeringer, der skal give gode afkast, kræver forberedelse og de indledende ting, der skal gøde jorden for at investeringerne skal lykkes, sker ved at man læser på stoffet og forstår mekanismerne bag ved aktiemarkedet. Og så skal man være tålmodig og tænke langsigtet. Det kan bedre betale sig at være passiv end aktiv.
 3. Spred interesserne ud
  Det er vigtigt at investere i flere forskellige sektorer, så man ikke bliver for sårbar overfor udsving på finansmarkederne. Husk at have forskellige virksomheder, forskellige brancher og internationale vinkler i investeringerne.
 4. Husk at tilsætte obligationer
  Det er vigtigt at have ”et anker” eller en sikker havn i sine investeringer. Derfor skal der være obligationer i porteføljen – ikke kun aktier. Det er nemlig uhyre vigtigt, at være sig sin risiko bevidst – både i opgangs- og i nedgangstider.

Klik ind og læs mere om investering

 

Se flere af vores indlæg om at investere i aktier:

Aktieinvesteringer og obligationsinvesteringer skal følges ad

Aktier: Investeringer i amerikanske aktier har gode og dårlige år

Fordele og ulemper ved aktie- og obligationskøb

Posted in Aktier Tagged , , ,

Aktieinvesteringer og obligationsinvesteringer skal følges ad

Hvor meget ved du om Aktier og Obligationer? (foto formuepleje.dk)

Hvor meget ved du om Aktier og Obligationer? (foto formuepleje.dk)

Aktieinvesteringer og obligationsinvesteringer skal følges ad
Det er uhyre vigtigt med både obligationer og også aktier i porteføljen. Obligationerne skal være det anker eller det centrum, som kan skabe ro og stabilitet i porteføljen – så sikrer du dig bedst, når der er udsving på finansmarkederne – og udsvingene er jo specielt til stede indenfor aktier.
Afkast og risiko eksisterer sammen

Hvor meget afkast ønsker du dig? Og står det i forhold til den risiko, du vil påtage dig?

Når du har vendt og drejet disse to spørgsmål en ekstra gang med dig selv, din partner eller med din finansielle rådgiver, så er du selv klar til at investere, OG så ved du, hvordan der skal deles op mellem obligationer og aktier. Den gamle tommelfingerregel med at obligationsdelen skal være identisk med den alder du har og at resten op til man rammer de hundrede procent, skal være aktier. Så er du altså en 30-årig investor skal du, ifølge disse anvisninger, have 30 procent af den investerede formue i obligationer og resten altså de 70 procent, skal være placeret i aktier. I takt med at man bliver ældre, kan der skrues op for obligationsdelen og længere ned for aktierne – Eller, hvis man lige pludselig ønsker, at tage mere risiko på sig, så kan man vælge at lægge langt flere af de investerede kroner i aktier – altså blive langt mere risikovillig og håbefuld i forhold til at lande et bedre og mere lukrativt afkast.

Mellem appetit og aversion

Hvor stort er dit ønske om eller din appetit på afkast? Og hvor stor er din risikoaversion angst for at miste?
Når man gang på gang vælger at anbefale obligationer og aktier i forening er det naturligvis fordi det ustabile og det stabile skal kombineres.

Obligationen tilbyder investor stor sikkerhed, lav omsætningshastighed og en langt højere grad af stabilitet. Aktierne repræsenterer generelt set en langt højere grad af risikovillighed – større bevægelse og høj grad af større sikkerhed, lavere omsætningshastighed og højere grad af stabilitet. Aktien er mere flukturerende, volatil og meget mere let-påvirkelig.

Når forskellen på obligationer og aktier er forklaret, er det i sammenhængen vigtigt at sige, at i begge tilfælde er der tale om en form for risiko; for der er altid risici forbundet med at investere sine penge – Lige meget om, det er obligationer, aktier eller andre investerings issues.

Klik her og læs mere om obligationer og aktier hos formuepleje

 

Du kan også læse flere indlæg her på bloggen om at investere:

Det gode selskab at investere i

Langsigtet horisont når du investerer

Flere danskere investerer i aktier og obligationer

Posted in Investeringer Tagged , , ,

Fordele og ulemper ved aktie- og obligationskøb

Obligationer er det sikre valg (foto formuepleje.dk)

Obligationer er det sikre valg (foto formuepleje.dk)

Har du frie midler i banken? Så kan det være en rigtig god idé at investere dem i værdipapirer.

Værdipapirer er en fællesbetegnelse for aktier og obligationer. Ved køb af en aktie får du en andel af en virksomhed og ved køb af en obligation, låner du penge ud til en aktør i en fastsat periode til en aftalt rente. De to former for investeringsmuligheder har forskellige risicis og afkastmuligheder, og det kan derfor være en idé at investere i begge typer for at sprede risikoen for tab.

Få dine frie midler investeret

Hvis du har frie midler til at stå på en bankkonto, uden at du skal bruge dem, kan du med stor fordel vælge at investere dem i enten aktier eller obligationer. I banken løber du ingen risiko for at tabe dine penge, men til gengæld får du en meget lav rente og et næsten ikke eksisterende afkast. Investere du i stedet dine penge i fx aktier, får du modsat virkeligheden på bankkontoen mulighed for et stort afkast på din investering. Men muligheden for afkast kommer med en tilsvarende høj risiko, da du her kan tabe mange penge, hvis aktiekurserne falder.

Ved en investering i obligationer får du en højere rente end i banken, og du kan ikke miste dine obligationer, som du kan miste dine aktier ved fx en virksomhedskonkurs. Dine obligationer kan dog falde i værdi med tiden, og afkastet vil sandsynligvis være lavere end ved et aktiekøb.

Herunder kan du læse flere fordele og ulemper ved aktier og obligationer.

Aktiers fordele

– Mulighed for at starte med små beløb
– Hurtige at købe og sælge
– Muligt at tjene mange penge

Aktiers ulemper

– Svært at finde ud af, hvad der er rigtigt og forkert
– Høj risiko for at tabe penge
– Kan være svært at håndtere følelsesmæssigt

Obligationers fordele

– Et forholdsvist sikkert og stabilt afkast
– Mindre risiko for at tabe penge end ved aktiekøb
– Højre rente end i banken
– Forskellige valgmuligheder – obligationstype, renter mm.

Obligationers ulemper

– Risiko for at obligationer taber værdi
– Typisk lavere afkast end ved aktiekøb
– Har ofte en indskrevet tidshorisont og derved en lav salgsfleksibilitet

Du kan læse mere om aktier og obligationer her

Få mere information om aktier og obligationer her:

Aktier: Investeringer i amerikanske aktier har gode og dårlige år

Miks dine aktier med obligationer

Husk sikkerheden. Aktier og obligationer – balance mellem håb og frygt

Posted in Aktier, Obligationer Tagged , , ,

Aktier: Investeringer i amerikanske aktier har gode og dårlige år

Hold godt øje med USA i forbindelse med dine investering (Foto: colourbox.dk)

Hold godt øje med USA i forbindelse med dine investering (Foto: colourbox.dk)

Det er påviseligt, at der er år, hvor afkastene til aktionærer er bedre end andre OG disse gode og dårlige år følger de fireårsintervaller, som den amerikanske præsident er valgt ind for.

God kontra dårlig for aktierne

Det tredje år i en præsidentperiode – altså det år, hvor præsidenten har fået mulighed for at sætte dagsordenen igennem en vis tid, er det stærkeste eller det mest lukrative for aktiemarkedet og traditionelt set er det første år det dårligste – Men den første fjerdedel af Præsident Barack Obama nye valgperiode har faktisk været et guldrandet år for aktionærene.

Stor stigning i værdien på aktiemarkedet

Indekset fra Standard & Poors 500 vidner om stigning på 25 procent – det betyder, at 2013, ind til videre, er det tredjebedste år for aktieinvestering i en amerikansk præsidents genvalgsperiode siden 1930 – så godt et år, at der er kommet cirka 10.000 milliarder kroner mere i aktionærenes depoter. Den sidste tids udvikling gør, at det amerikanske aktiemarked er steget med mere end 100 procent siden Obama blev indsat som præsident tilbage i 2009 – et stort og vel nærmest astronomisk tal og det skal da også ses i skæret af Lehman Brothers fald, hvor alting dykkede – starten var svær for Obama – nedgangs- og krisetid – og på sin vis var det også en taknemmelig start; for det kunne jo nærmest kun gå opad for finansmarkederne – om end i et meget langsomt tempo i starten.

Et godt indspark til det træge sydeuropæiske marked

Den amerikanske økonomi har dermed – imod alle odds – været et godt vækstlokomotiv siden krisen start – og med slunken økonomi i store dele af Sydeuropa er der brug for stigninger i aktiekurserne på det globale plan.

Aktieinvestering – klik ind og læs mere

Aktieinvestering – bestem selv din investering

Posted in Aktier, Investeringer Tagged , , , , ,

Investering: Selv eller via professionel rådgiver

Du kan vælge at investere selv eller med hjælp fra en professionel rådgiver (foto web-page-finance.dk)

Du kan vælge at investere selv eller med hjælp fra en professionel rådgiver (foto web-page-finance.dk)

Med en lang investeringshorisont har du mulighed for at skabe et tilfredsstillende overhead af selv en lille allokering af formuen.

Hvad er en lang investeringshorisont?

Med et langt tidsspand inddeler man sædvanligvis, ved at stille spørgsmålet: Har du 5, 10 eller 15 år, at lade din investering spænde over? Vel at mærke er spørgsmålet relevant at italesætte i et opsparingsscenarie, der indbefatter frie midler og altså ikke opsparing i fast ejendom, i pension eller i virksomhed. De frie midler defineres normalt som den formue, man har ved siden af det, der er bundet i en fast tidsperiode og som altså er underlagt kravsspecifikke kriterier, der holder midler fast indenfor en prædefineret ramme.

I pensionen ligger den lange horisont implicit

Er konteksten en anden, og er der tale om investeringer af pensionsmidler er det en helt anden sag. Her er mange danskere underlagt pensionsordninger eller de såkaldte puljeinvesteringer – enten via pensionskasser eller via ordninger i pengeinstitutter. Det er knapt så mange, der forestår investering af pensionen selv. Umiddelbart er det også store beslutninger, der, alt andet lige, har gavn af ekspertviden og en kapitalforvalters analyserende blik på, hvad der er op og ned i investeringsjunglens væld af muligheder. Dog er pensionsopsparingens horisont på op mod 40 år uhyre interessant for den dedikerede porteføljeforvalter, og mange går måske rundt og har drømmen om selv at kunne disponere – andre ikke.

Det kan ikke skade at sondere forskellige markeder og forskellige eksperter, for at få afklaret om der er andre måder, man kan gøre tingene på.

Læs mere hos formuepleje-optimum.dk

Posted in Ikke kategoriseret, Investeringer Tagged , , ,

Investeringsverdenen: Skarpt fokus og vidtskuende

Se så langt frem du kan (Kilde: Flickr.com)

Se så langt frem du kan (Kilde: Flickr.com)

Som man ofte siger er tid penge og så gælder det jo også den anden vej rundt: Penge er tid. Med en let omskrivning kan man sige, at med tiden kan en given sum blive til rigtig mange penge. Hvis ellers beløbet er investeret rigtigt.

Det er alfa og omega

Alfa og omega er at man er sikker på hvor lang en horisont man har at investere efter; for det er med den at, man kan sætte rammerne for det man sætter til side og placerer i et investeringsmiljø. Naturligvis er det allerbedste at kunne afse meget lang tid til at investere i – for på den måde oplever man et godt tidsspand, som formuen kan arbejde i.

Antallet af handler skal gerne begrænses mest muligt; for på den måde skærer man ikke i formuen og man devaluerer ikke formuen gennem for hyppige transaktioner. Man kan sige, at hver gang man træder ind og ud af investeringer så koster det – det er bedre at stå fast på stedet.

De afstemte forventninger er gode at have

Formue eller opsparing skal gerne placeres et godt og lukrativt sted. Et sted hvor beløbene kan vokse sig store. Det handler om at have afstemte forventninger i forhold til, hvad der kan komme ud af de beslutninger, man har taget.

Væsentligste parametre er:

 • Tid – som i tiden der spares op, og tiden hvor pengene er investeret.
 • Afkast – det udkomme eller afkast, som investeringen giver og samtidig det beløb, der kan reinvesteres.

klik ind og læs mere om at investere ved http://www.Formuepleje-optimum.dk

Posted in Investeringer, Investeringsrådgivning Tagged , , ,

Passiv eller aktiv – hvilken type investering er bedst?

Der er stor forskel på de to investeringsformer (Foto: colourbox.dk)

Der er stor forskel på de to investeringsformer (Foto: colourbox.dk)

Invester i aktier og obligationer – og hold øje med tårnhøje omkostninger.
De passive fonde – eller indeksfonde – vinder frem i nogle udenlandske markeder. Især i USA vinder den type af produkter frem. Sådan forholder det sig imidlertid ikke i Danmark – her er det stik modsat – indeksfonde taber andele i forhold til det aktivt forvaltede alternativ. Investorer indenfor Danmark har tilsyneladende ikke interessen for de passive fonde. Og selvom der ikke er interesse, så dukker der stadig flere af de passive fonde op.

Aldrig fuldt replikeret

Et par af de nyeste fonde følger blot det danske aktiemarked – det vil sige at de er indekserede, så de følger afkast for danske aktier tættest muligt. Her oplyser den enkelte fond så hvor stor / lille tracking error er – eksempelvis med en margin på 1 procent. En fond kan aldrig efterfølge et indeks på 100 procent – til det er der alt for mange elementer, der spiller ind: Replikationseffekten er for eksempel svær; der indgår ikke det samme antal aktier i en given fond, som der gør i hele C20-indekset – derfor kan scenariet ikke replikeres. Hertil kommer omkostninger – de er at regne som et fradrag fra det samlede afkast og samme omkostninger vil ikke være at finde, hvis man blot er investeret i C20. Sidst så kan den kapitalforvalter, der sidder med den passive fond ikke agere lige så hurtigt, som aktieindekset C20 selv gør, der vil altid være et time-ellaps og altså et slip eller en forskel i de handlede priser – OG det gør denne type fonde meget lidt fleksible.

Alternativet er gennemsigtighed

I stedet skal du tage og vælge en gennemskuelig blanding af aktier og obligationer – du kan sætte paletten sammen selv, eller du kan gå til en garvet kapitalforvalter eller økonomisk rådgiver for at få investeret på den allerbedste måde.

Læs mere om investering hos www.Formuepleje-safe.dk

Mere om aktieinvestering

Posted in Aktier, Formuepleje Tagged , , ,

Vælg selv investeringsstrategi

Har du tillid til din egen strategi? (Kilde: Flickr.com)

Har du tillid til din egen strategi? (Kilde: Flickr.com)

Det er vigtigt, at vælge selv, når der skal findes investeringer og tages særlige papirer ud, som man kan investere i. I stedet for at gå flokmentalitetsvejen skal du være selektiv og vælge investeringsemner ud, som er relevante, og som du aktivt har taget stilling til.

Du skal være til både aktier og obligationer

Invester i både aktier og obligationer; for det er vigtigt, at blande aktierne og obligationerne med hinanden, så man har en velafbalanceret portefølje, der ikke er for heftigt eksponeret mod volatilitet og uro på finansmarkederne.

Godt beskrevne og nøje udvalgte

Aktierne, du vælger ud, skal være i velbeskrevne selskaber, der har en pålidelig og valid track-record. Kun gennem de bevidste valg er du sikret investeringer, der kaster tilstrækkelig meget af sig. Aktieinvesteringer skal være langsigtede, og de skal være pålidelige med en vis grad af gennemsigtighed – man skal, så at sige vide, at der ikke er fejet noget som helst ind under gulvtæppet, når man skal investere sine midler i et godt og bæredygtigt koncept, der kan give et fornuftigt afkast.

Obligationer, men ikke i virksomheder

Obligationerne du vælger at investere i, bør være velafprøvede real- eller statsobligationer. Vælg ikke virksomhedsobligationerne ud – for dem er det for risikabelt, at investere i – i hvert fald sådan som konjunkturerne ser ud for nuværende.

Du kan vælge at gå selv, når der skal investeres, eller du kan etablere en aftale med en dygtig og professionel kapitalforvalter eller porteføljemanager, som kan hjælpe dig bedst muligt med at få styr på dine investeringer, og den måde du vælger, at lade dine penge forvalte på.

Få mere viden om at investere hos Formuepleje-optimum

Miks altid dine aktier med dine obligationer

Posted in Aktier, Strategi Tagged , , ,

Miks dine aktier med obligationer

Obligationer kræver ikke samme grad af vedligeholdelse (Foto: investeringsforum.dk)

Obligationer kræver ikke samme grad af vedligeholdelse (Foto: investeringsforum.dk)

Hvis blot du husker, at blande de produkter du investerer i, så har du sikret dig, at porteføljen når hele vejen rundt om alle aktivklasser. Din formuesammensætning skal være struktureret således, at du ved, du er nået hele vejen rundt på hylderne.
Vækst videre udvikling, sammen med stabilitet, sikres via diversifikation i porteføljen. Der skal blandes imellem de forskellige papirer. Det betyder, at der skal vurderes, hvorvidt det er de rigtige papirer, der er i formuesammensætningen – Der skal være aktier fra mange forskellige områder – fra mange forskellige brancher og med mange forskelige scenarier for øje. Dertil kommer obligationerne, som skal være stabile og rolige, enten som stats- eller som god solid og velkonsolideret dansk realkredit.

De bevægelige aktier

Aktier følger markedets udvikling op eller ned – alt efter, hvordan samfundets konjunkturer ser ud. Når der er større uro på verdens aktiemarkeder – kan det øjeblikkelig ses på kursernes udvikling – hvem sælger, hvem køber, og hvem er potentielt på vej til at kunne påvirke kurserne i enten positiv eller i negativ retning.

De rolige obligationer

Obligationer er ro i porteføljen – Obligationerne er stabilitet eller rygrad i enhver formuesammensætning. De kan være: Stats-, real- eller en sjælden gang endog (undtagelsesvis) virksomhedsobligationer.

Klik for at læse mere om investering hos Formuepleje-limittellus.dk

Posted in Aktier, Investeringer Tagged , , ,

Aktier: Invester i de store – Berkshire Hathaway – eksempelvis

Holdingselskabet Berkshire Hathaway er paraply over en række andre spændende selskaber – gang på gang kommer Berkshire ud med resultater, der overrasker overordentligt positivt og med overraskende store resultater. Man kan påviseligt sige at der er en flot trackrecord og et alpha, som er værd at lægge mærke til når man kigger i retning af Warren Buffet og analytikernes forventninger bliver overgået gang på gang, når det handler om Warren Buffets flotte resultater, der outperformer markedet gang på gang og som hver gang stiger en tak mere.

Gå over åen efter vandet

De amerikanske aktieselskaber er blandt verdens største – herom hersker der ingen tvivl. Med de største aktieselskaber i porteføljen får du et godt ekstrakt af, hvilke toneangivende aktier, der er tegner aktiemarkedet – Sådan er du sikret, den allerbedste eksponering mod stigninger (og fald). Og ved at have penge investeret i velbeskrevne selskaber, får du den sikkerhed, der er i at være investeret i konsoliderede selskaber, der har potentiale til at holde kursen pænt oppe og muligvis også skabe mere vækst og et længerevarende solidt afkast, der kan folde sig ud over tid.

Selv eller via mægler

Du kan investere selv, eller du kan benytte dig af en kapitalforvalter. Det er en temperamentssag og et spørgsmål om at mærke efter, hvor dine egne ressourcer bruges bedst muligt. Måske var det bedre, at bruge tiden på at passe din virksomhed, dit job, din familie eller dine fritidsinteresser – og så lade den professionelle forvalter gøre arbejdet med, at investere formuen.

Klik her og læs meget mere om at investere formuen

Posted in Aktier, Investeringer Tagged , ,